Monday, 12 December 2011

JOM MARI KITA MENGIRA

Mari kita mengira bersama cikgu....
Mari Kita Mengira Power Point

MARI MENGIRA - TEMA HAIWAN LIAR

Haiwan Liar Mari Mengira
Set 3 Tunas Prasekolah Ppd Jeli 2011
Set 2 Tunas Prasekolah Ppd Jeli 2011

KOLEKSI SET SOALAN TUNAS PRASEKOLAH

Set 1 Tunas Prasekolah Ppd Jeli 2011

Sunday, 11 December 2011

SCRIBD NOMBOR 1 HINGGA 10

KAD NOMBOR 1-10

CONTOH LEMBARAN KERJA
PRANOMBOR

Entri yang ingin saya kongsikan pada kali ini ialah PRANOMBOR

Terbahagi kepada beberapa pecahan iaitu :


 • pengelasan
 • perbandingan
 • seriasi
 • padanan satu dengan satu
 • pola
 • keabadianPengelasan

Pengelasan adalah pengumpulan objek dalam kelas atau subkelas berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Tujuannya untuk memastikan murid dapat membezakan dan mengumpulkan objek berdasarkan kesamaan dan perbezaan. Klasifikasi objek boleh dilakukan berdasarkan:
· Satu ciri (contoh: warna atau bentuk atau saiz)
· Dua ciri (contoh: warna dan bentuk atau warna dan saiz)
· Tiga ciri (contoh: warna, bentuk dan saiz)
· Negatif (contoh: objek yang tidak terdapat dalam kumpulan tertentu)


Kanak-kanak akan diperkenalkan dengan cara menyusun mengikut susunan mudah dan mengumpulkan mengikut bentuk, saiz, warna, corak, dan fungsi. Aktiviti yang boleh dijalankan adalah dengan mencampurkan semua barang-barang bersama. Kanak-kanak perlu mengasingkan barang-barang tersebut dalam kumpulan atau set yang berbeza.


 Aktiviti pengelasan adalah proses penting untuk membentuk konsep nombor.
Proses pengelasan perlu melalui beberapa tahap;
· Memilih dan membanding,
· Mengumpul,
· Memilih semula,
· Mengasingkan kumpulan, dan
· Memilih objek berdasarkan fungsi, kegunaan atau konsep.


Perbandingan

Perbandingan adalah proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai asas perbandingan (Gibbs dan Castadena, 1975). Perbandingan berlaku apabila kita membandingkan ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif dua objek. Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid menguasai konsep yang selalu digunakan dalam perbandingan seperti lebih banyak, lebih kurang dan lebih tinggi.


Contoh perbandingan: membandingkan
1) Ukuran
– Panjang : pendek
– Tinggi : rendah
– Tebal : nipis
2) Saiz
– Besar : kecil
3) Berat
– Berat : ringan
4) Bilangan / kuantiti
– Banyak : sedikit
5)Jenis objek


Seriasi

Seriasi merupakan susunan lebih daripada dua objek mengikut turutan berdasarkan kriteria yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan susunan turutan yang betul. Kebolehan menyusun dan menertib adalah mengikut perkembangan konservasi dan pengelasan.


Contoh seriasi:
· Menyusun mengikut pola urutan
Kecil – besar, nipis – tebal, rendah – tinggi, pendek – panjang, sempit – luas.
· Menyusun objek mengikut ciri


Padanan Satu dengan Satu

Padanan satu dengan satu adalah hubungan perkaitan satu dengan satu antara objek yang sama atau berbeza. Proses memadan bermula daripada konsep memadan objek dengan objek mengikut warna, saiz, bentuk, bilangan, pasangan dan sebagainya, objek dengan nombor dan nombor dengan nombor. Memadan bilangan objek dengan simbol juga adalah sebahagian daripada konsep padanan satu dengan satu.


Contoh padanan satu dengan satu;
· Memadan benda yang berpasangan yang sama seperti kasut.
· Memadan benda yang berpasangan tetapi tidak sama seperti garpu dengan
sudu.
· Memadan bilangan yang sama.
· Memadan bilangan objek dengan simbol nombor.


Pola

Salah satu aspek dalam matematik adalah mengkaji pola. Contohnya, dalam kehidupan seharian kita, ada waktu siang dan waktu malam. Terdapat empat cara bagaimana konsep pola boleh dikembangkan dalam diri murid;
· Meniru pola,
· Menyambung pola,
· Melengkapkan pola, dan
· Membina pola sendiri.


Keabadian


Ketekalan (consistency) merupakan satu aspek yang boleh dikaitkan dengan jisim, isipadu, dan keluasan. Tujuan konsep keabadian diperkenalkan adalah untuk memastikan murid-murid memahami ketekalan jisim dan isipadu walaupun diletakkan, disusun atau diatur di tempat atau keadaan yang berbeza.

KONSEP AWAL MATEMATIK DI PRASEKOLAH

KONSEP AWAL MATEMATIK DI PRASEKOLAH

Konsep awal matematik di peringkat prasekolah terahagi kepada :

 • pranombor
 • nombor
 • pengukuran
 • konsep masa
 • konsep ruang


PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Sebagai seorang guru prasekolah, seharusnya mengetahui cara-cara pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tahap umur diperingkat ini supaya sesuai dengan perkembangan diri kanak-kanak, kebolehan, kematangan dan menyeronokkan. Disamping itu, guru juga haruslah memastikan bahawa pengajarannya menyeronokkan, kepelbagaian dan afektif, supaya pengajaran akan menarik minat kanak-kanak untuk mengambil bahagian dalam proses pembelajaran. Rujuk Gambar Satu, kanak-kanak leka bermain sambil belajar.


Guru-guru harus juga memastikan setiap murid mempunyai pilihan untuk belajar. Dengan ini setiap guru perlu merangka dan merancang setiap pengajarannya. Kurikulum prasekolah telah menetapkan empat pendekatan yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran iaitu;
i ) Pendekatan belajar sambil bermain
ii ) Pendekatan bertema
iii ) Pendekatan bersepadu
iv ) Komunikasi dan maklumat teknologi
( Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003 )

MEMPERKENALKAN MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK

1. PENGENALAN

Kebelakangan ini pengkaji dalam bidang psikologi kognitif telah memainkan peranan yang penting dalam mengkonsepkan pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal matematik kepada kanak-kanak. Konsep pembelajaran matematik kini dikonsepkan sebagai sesuatu proses dimana kanak-kanak membina dan membentuk ilmu didalam bidang metematik dengan memperkaitkan ilmu atau konsep yang baru diperolehi dengan ilmu atau konsep yang sedia ada pada mereka.

Matlamat yang perlu difokuskan dalam pendedahan awal pengajaran dan pembelajaran matematik kepada kanak-kanak pada peringkat awal persekolahan ialah pembinaan pemahaman konseptual awal matematik, kebolehan berkomunikasi tentang matematik dan penggunaan matematik dalam penyelesaian masalah ( NCTM, 1989 )2. PERKEMBANGAN AWAL PEMIKIRAN MATEMATIK DALAM KANAK-KANAK
Kajian-kajian awal telah menunjukkan bahawa perkembangan pemikiran kanak-kanak dalam bidang ini menunjukkan perkembangan yang berperingkat-peringkat, dimana terdapat limitasi yang jelas tentang kemahiran tertentu pada peringkat-peringkat yang tertentu ( Piaget, 1952 ).

Piaget dalam kajian awalnya telah mengaitkan limitasi-limitasi ini kepada tahap-tahap perkembangan kognitif yang telah dicadangkan dalam teorinya. Walau bagaimana pun pengkaji-pengkaji selepasnya mempunyai pandangan yang berlainan tentang kenapa kanak-kanak menunjukkan limitasi tersebut ( Donalson, 1978 ).

Perkembangan awal dalam bidang matematik telah mula dijalankan diperingkat bayi lagi untuk melihat kebolehan mereka. Namun bagi tujuan kertas kerja (assignment) ini, ianya akan menerangkan pelan atau perancangan pengajaran dalam aktiviti berkaitan dengan pembelajaran awal matematik kanak-kanak diperingkat pra sekolah. Aktiviti yang dapat menarik minat kanak-kanak dalam pendidikan awal matematik. Fokus pada peringkat ini bermula dengan kemahiran mengenali angka, membilang dan mengira angka-angka pada kuantiti yang lebih kecil. ( Grffin, Case & Siegler, 1994 )


Kajian dalam bidang pemikiran awal kanak-kanak dalam matematik popular dikaji bermula sejak dari zaman Piaget lagi.

Thursday, 8 December 2011

GRADUASI ANAK-ANAK CILIK PRASEKOLAH BIJAK SKLB 2011

Thursday, 1 December 2011

BAHAN BANTU TERAS ASAS BAHASA INGGERIS

AKSI KANAK-KANAK MENARI CUTE ...


Wednesday, 30 November 2011

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat(4)hingga enam(6) tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani,emosi dan sosial,intelek dan rohani seperti berikut:-
i        Membina kecergasan badan
ii       Mempunyai tubuh badan yang sihat.
iii      Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
iv      Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.
v       Menguasai kemahiran motor halus dan motor kasar
vi      Mempunyai kemantangan emosi
vii     Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.
viii    Berani menyuarakan pandangan dan perasaan
ix     Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain
x      Boleh bekerja secara bersendirian dan juga berkumpulan
xi     Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif   
       dengan orang dewasa serta rakan sebaya.
xii    Mengamalkan nilai murni
xiii   Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.
xiv   Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia,bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks 
       kehidupan seharian.
xv    Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.
xvi   Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan seharian dan menyelesaikan 
        masalah.
xvii   Menggunakan kemahiran berfikir kritis,kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.
xviii  Mengembangkan daya kreatif dan estetika
xix   Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

MATLAMAT PRASEKOLAH

Pendidikan Prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur emapt hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani,emosi,rohani,intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat,menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan,kreatif dan bermakna.Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran ,menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Saturday, 12 November 2011

AZRIN BINTI AHMED GROUP EL-D11 D046849: Lagu anak ayam sesuai untuk set induksi

AZRIN BINTI AHMED GROUP EL-D11 D046849: Lagu anak ayam sesuai untuk set induksi

Lagu anak ayam sesuai untuk set induksi

bahan bantu mengajar @ bbm


Thursday, 10 November 2011

DUNIAKU......PRASEKOLAH BIJAK SK LUBOK BONGOR.....video of my family. one of the way to teach student by using video
Saturday, 1 October 2011

Welcome to Azrin Ahmed Blog !!

Selamat bertemu di laman blog saya...terima kasih atas bimbingan rakan-rakan dan keluarga saya dalam menyiapkan blog ini.